PradžiaPaslaugosMokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

2016-02-22

Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų vartotojams įkainiai

Vartotojo pažymėjimas:
LIBIS bendras skaitytojo pažymėjimas – 9,00 Lt / 2,61 EUR

Pensininkams ir neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida.
Mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų namų auklėtiniams pažymėjimas nemokamas.
Aukštųjų, kolegijų, aukštesniųjų ir kitų mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams – 7,00 Lt / 2,00 EUR
Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams iki 16 metų, skaitantiems Vaikų literatūros centre – 2,00 Lt / 0,58 EUR
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams nuo 16 metų, skaitantiems ne Vaikų literatūros centre – 3,50 Lt / 1,00 EUR
Tarpbibliotekinio abonemento abonentams – 10,00 Lt / 2,90 EUR

Vienkartinis pažymėjimas-leidimas – 0,29 EUR

Palangos vasaros skaityklos vartotojams, neturintiems LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo, 10 dienų galiojantis pažymėjimas – 3,45 Lt / 1,00 EUR, 1 dieną galiojantis pažymėjimas – 1,04 Lt / 0,30 EUR

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, skaitantiems ne Vaikų literatūros skaitykloje, pensininkams ir neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida.
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, skaitantiems Vaikų literatūros skaitykloje, ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų namų auklėtiniams pažymėjimas nemokamas.

Dokumentų kopijavimas:

Iš mikrokopijų – 1 A4 formato puslapis – 0,20 Lt / 0,06 EUR
Į mikrokopijas – 1 kadras (pozityvas) – 0,35 Lt / 0,10 EUR

Automatinis kopijavimas (kopijavimo kortelės):

10 kopijų A4 formatas – 2,30 Lt / 0,67 EUR
20 kopijų A4 formatas – 4,00 Lt / 1,16 EUR
50 kopijų A4 formatas – 9,00 Lt / 2,61 EUR
100 kopijų A4 formatas – 16,00 Lt / 4,63 EUR
200 kopijų A4 formatas – 30,00 Lt / 8,69 EUR

Retų, unikalių dokumentų kopijavimas:

XV–XVIII a. spausdinto ar rankraštinio dokumento 1 puslapis: A4 formatas – 3,00 Lt / 0,87 EUR; A3 formatas – 5,00 Lt / 1,45 EUR
Nuo XIX a. spausdinto ar rankraštinio dokumento 1 puslapis: A4 formatas – 0,60 Lt / 0,17 EUR; A3 formatas – 1,20 Lt / 0,35 EUR

Dokumentų skenavimas:

1 vaizdas / 1 puslapis A4 formatas – 1,00 Lt / 0,29 EUR

Retų, unikalių dokumentų skenavimas:

XV–XVIII a. spausdinto ar rankraštinio dokumento 1 puslapis A4 formatas – 12,00 Lt / 3,48 EUR
Nuo XIX a. spausdinto ar rankraštinio dokumento 1 puslapis A4 formatas – 5,00 Lt / 1,45 EUR

Dokumentų spausdinimas:

1 puslapis A4 formatas – 0,20 Lt / 0,06 EUR
A4 formato ant abiejų pusių – 0,30 Lt / 0,09 EUR

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas, naudojant Nacionalinėje bibliotekoje esančius šaltinius:

1 bibliografinis įrašas – 2,00 Lt / 0,58 EUR

Bibliografinių sąrašų sudarymas iš Nacionalinės bibliotekos ir jos prenumeruojamų duomenų bazių:

1 bibliografinis įrašas – 0,50 Lt / 0,14 EUR

Dokumentų siuntimas iš Lietuvos bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (TBA):

TBA užsakymo lapelio kaina – 0,50 / 0,14 EUR
Dokumento siuntimas – 1,00 Lt / 0,29 EUR

Pastaba: Siuntimo kaina didinama priklausomai nuo paskaičiuoto įkainio už faktinį siuntinio svorį. Siuntinio kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais.

Dokumentų siuntimas iš užsienio bibliotekų per tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą:

IFLA užsakymo lapelio kaina – 0,60 Lt / 0,17 EUR
Dokumento siuntimas – 1,00 Lt / 0,29 EUR

Pastaba: Siuntimo kaina didinama priklausomai nuo paskaičiuoto įkainio už faktinį siuntinio svorį. Siuntinio kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais.

Iš užsienio bibliotekos gavus mokestinį reikalavimą, atsiskaitoma eurais pagal oficialų valiutos kursą.


Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašas (Atsisiųsti PDF »)