PradžiaKatalogaiNacionalinės bibliografijos duomenų bankas

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB)

2016-01-14

Paieška kataloge nbdb.libis.lt

1998 m. pradėtas kurti Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB), skirtas Lietuvos ir su Lietuva susijusių publikuotų dokumentų bibliografinei apskaitai. 2016 m. sausio 1 d. duomenimis jame sukaupta per 2 974 380 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir lituanikos bibliografinių įrašų. Iš jų nuo 2003 m. sukaupta per 2 677 420 serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografinių įrašų.

NBDB kaupiami bibliografiniai įrašai:

  • privalomojo egzemplioriaus pagrindu Lietuvoje išleistų ir gautų knygų, brošiūrų, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių, leidinių Brailio raštu bei šių dokumentų sudėtinių dalių;
  • 1547–1940 m. knygų ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba;
  • 1823–1940 m. lietuviškų periodinių leidinių;
  • 1832–1890 m., 1893–1897 m., 1904–1923 m. lietuviškų periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, Mažojoje Lietuvoje ir JAV, publikacijų;
  • 17–18 a. knygų, išleistų Lietuvoje, lenkų kalba;
  • 16–17 a. knygų, išleistų Lietuvoje, lotynų kalba;
  • iki 1941 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, jidiš kalba;
  • 1759–1940 m. knygų ir periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje, hebrajų kalba;
  • užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų publikacijų.

www statistika (atsisiųsti PDF »)