PradžiaKatalogaiLietuvos e. išteklių archyvas

Lietuvos elektroninių išteklių archyvas

2015-10-28

Paieška eia.libis.lt

Elektroninių išteklių archyve (EIA) nuo 2002 m. kaupiami Lietuvos internete publikuoti elektroniniai ištekliai – tinklalapiai, periodiniai leidiniai, vaizdo ir garso dokumentai ir kt. 2005 m. birželio mėnesį EIA buvo sukaupta apie 10 000 000 failų.

Viešos prieigos ištekliai į archyvą patenka harvestingo būdu – kas pusę metų automatiškai surenkami .lt domeno svetainėse publikuojami dokumentai, o daugelis periodinių elektroninių leidinių kopijuojami tokiu periodiškumu, kokiu jie išeina. Su elektroninių išteklių leidėjais bei autoriais sudaromos sutartys, kuriose numatomos prieigos prie EIA patenkančių kopijų teisės. Šie ištekliai pateikiami internete, su kitais galima susipažinti tik bibliotekos patalpose.

Skaitmeninio paveldo apsaugos chartija (atsisiųsti PDF)

www statistika (atsisiųsti PDF »)