PradžiaApie bibliotekąProgramos ir projektai

Programos ir projektai

2016-01-28

Nacionalinės programos

Investiciniai projektai

 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą (VEPS). Plačiau »
 • Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę. Projekto tikslas – kurti vertingą skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą literatūros kūrinius, teikiant apie juos informaciją elektroninėje erdvėje ir taip užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis. Plačiau »
 • Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra. Projekto tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, kartu užtikrinant ir savitarnos galimybę. Plačiau »
 • Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių paieškos bibliotekų kataloguose įgyvendinimas. Projekto tikslas – sukurti pažangias bibliotekos elektronines paslaugas, leidžiančias skaitytojams per vieningą prieigą ir naudojantis įvairiais įrenginiais (pavyzdžiui, išmaniaisiais telefonais, personaliniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis), skolintis elektroninius leidinius, atlikti leidinių paiešką bei gauti informaciją apie planuojamus išleisti leidinius. Plačiau »

Vietiniai projektai

 • Bibliotekų specialistų mokymai. Projekto tikslas – ugdyti viešųjų bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant viešųjų bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
 • Kilnojama paroda, skirta 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms. Projekto tikslas – skleisti visuomenei žinią apie 1863 m. sukilimą, pristatant parodą viešose erdvėse.
 • Skaitymo vadovai – vaikams. Projekto tikslas – suteikti galimybę bibliotekininkams, literatūros specialistams pasikeisti naujausia informacija apie vaikų literatūrą bei skaitymą, susipažinti su skaitymo skatinimo tendencijomis. Plačiau »

Tarptautinės programos ir projektai

 • Europos biblioteka. Nacionalinė biblioteka yra programos partnerė. Projekto tikslas - sukurti bendrą prieigą skatinant Europos mokslo ir kultūros turtingumo bei įvairovės visuotinį suvokimą. Plačiau »
 • Projekto „Europeana Awareness“ kampanija „Europeana 1989“. Nacionalinė biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – skatinti Europos gyventojus rinkti ir pateikti internete turinį, susijusį su istoriniais įvykiais Europoje 1989 m. Taikyti naujus technologinius sprendimus, kad tam tikslui būtų sukurta patraukli, patogi naudotis ir tyrinėti interneto terpė. Plačiau »
 • „TELPLUS“. Nacionalinė biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – padidinti ir patobulinti Europos bibliotekos turinį ir pagerinti Europos bibliotekos prieigą ir naudojimo patogumą. Plačiau »
 • TEL-ME-MOR. Projekto tikslas – skatinti ir padėti naujoms ES šalims narėms dalyvauti Informacinės visuomenės technologijų programoje, ypač Kultūros paveldo ir Mokymosi sektoriuose. Plačiau »
 • Bibliotekų paslaugos senjorams.  Nacionalinė biblioteka yra projekto koordinatorė. Projekto tikslas yra sukurti interaktyvų mokymo modulį daugialypėje terpėje, skirtą vyresnio amžiaus žmonių kompiuterinio raštingumo gerinimui, didinant galimybes naudotis moderniomis bibliotekų teikiamomis el. paslaugomis. Plačiau »
 • Projektas „Rediscover“. Išsklaidyto turinio sujungimas. Nacionalinė biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – surinkti išsklaidytą vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų amžių Vidurio Europos dokumentinį paveldą, stiprinant bendradarbiavimą tarp nacionalinių Europos bibliotekų. Plačiau »
 • Leonardo da Vinci. Nacionalinė biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – vystyti bibliotekų darbuotojų mokymo galimybes: bibliotekininkams ir IT specialistams, kelti jų kvalifikaciją, siekiant išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje, įsisavinant naujas informacines technologijas ir mokymo metodus.
  Strateginis tikslas – padidinti bibliotekų darbuotojų įgūdžius ir kompetenciją ir sumažinti žinių atotrūkį tarp Baltijos šalių ir Skandinavijos. Plačiau »
 • Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimo projektas. Nacionalinė biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS, kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą.
 • Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose. Biblioteka yra projekto partnerė. Projekto tikslas – remiantis gerąja Europos šalių praktika, sukurti edukacinę sistemą vietinėse kultūros įstaigose, padėsiančią efektyviai mokytis suaugusiesiems. Plačiau »