PradžiaKatalogaiLNB elektroninis katalogas

Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas

2016-01-07

Paieška kataloge lnb.libis.lt

Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas pradėtas kurti 1991 metais. 2016 m. sausio 1 d. kataloge buvo 1 020 982 bibliografinių įrašų. Elektroniniame kataloge galite rasti informaciją apie lietuviškas knygas, knygas užsienio kalbomis, natas, žemėlapius, periodinius ir tęstinius leidinius, vaizdo ir garso įrašus, elektroninius išteklius. Katalogas nuolat pildomas naujai gautų ir rekataloguojamų dokumentų iš bibliotekos fondų įrašais, perkeliant informaciją ir iš kortelių vaizdų katalogo.

Nacionalinės bibliotekos elektroninio katalogavimo istorija:

 • 1991–1992 m. kompiuteriu kataloguojami tik Lietuvoje išleisti dokumentai.
 • 1993–1995 m. – visi bibliotekoje gauti dokumentai, išskyrus rankraščius, garso įrašus, retas knygas ir Vaikų literatūros centro knygas.
 • 1996 m. į elektroninio katalogavimo srautą įtraukiami garso įrašai kompaktiniuose diskuose, disertacijos (rankraščių fondo) ir Vaikų literatūros centro gauti leidiniai.
 • 1997 m. prisideda visi rankraščiai bei garso įrašai kasetėse.
 • 1998 m. prisideda vaizdo įrašai.
 • 2001 m. į elektroninį katalogą integruoti trumpi aprašai iš lietuviško kortelių vaizdų katalogo (apie 72 000 bibliografinių įrašų).
 • 2002 m. į elektroninį katalogą integruota dalis rusiško kortelių vaizdų katalogo aprašų (apie 15 000 bibliografinių įrašų).
 • 2003 m. pradėti analiziškai aprašinėti aktualūs užsienio straipsnių rinkiniai.
 • 2005 m. elektroninis katalogas pradėtas pildyti aktualesniais nuotolinio valdymo elektroninių išteklių bibliografiniais aprašais iš Nacionalinės bibliografijos duomenų banko.
 • Nuo 2007 m. prie naujai gaunamų Informacijos centro skaityklose aktualiausių knygų bibliografinių įrašų prisegami skenuoti turiniai ir viršelių vaizdai, jei jie turi informacinės vertės; prie bibliografinių įrašų iš autografuotų knygų kolekcijos prisegamos skenuotos dedikacijos, autografai, ekslibrisai. Paieška vyksta ir prisegtame dokumente.
 • 2011 m. pradėti kataloguoti e. dokumentai iš prenumeruojamų užsienio duomenų bazių, pvz., iš TheWorld Bank eLibrary ir kt.
 • Nuo 2013 m. kataloguojami viešos prieigos nuotoliniai elektroniniai dokumentai.
 • Nuo 2014 m. kataloguojamos įsigytos e. knygos.
 • Nuo 2015 m. katalogas pildomas skaitmenintais dokumentais.
 • 2015 m. Muzikos skyriuje gauta ir kataloguojama lietuviškos muzikos įrašų pianolai perforuoto popieriaus ritinėliuose kolekcija.

Asmuo kontaktams – Silvija Stankuvienė (e. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

www statistika (atsisiųsti PDF »)