PradžiaSkaitytojuiKonsultacijos ir mokymai

Konsultacijos ir mokymai

2016-01-20

Lankytojai konsultuojami skaityklose.

Pagrindinio pastato rekonstrukcijos metu mokymai nevyksta.