PradžiaNaujienosBeata Nicholson: knygų skaitymas kartais primena grybavimą

Mokslinis-praktinis seminaras: Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos

2016-04-08

Naujienos iliustracija

Balandžio 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre įvyko Vilniaus universiteto bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto surengtas mokslinis-praktinis seminaras „Asmenų archyvų ir bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir problemos“.

Seminare buvo pristatyta 14 pranešimų. Savo patirtimi kaupiant, saugant ir tvarkant asmenines bibliotekas ir asmenų fondus pasidalijo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyno, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedros, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Maironio lietuvių literatūros muziejaus bei Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojai. SEB banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda pristatė savo sukauptą lituanistikos, polonistikos ir prūsistikos leidinių biblioteką.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė Rima Dirsytė seminare kalbėjo apie kai kurias skyriaus asmenų fonduose saugomų dokumentų publikavimo problemas, akcentuodama dokumentų kaip intelektinės nuosavybės objektų apsaugą, bibliotekų pareigą derinti viešuosius ir privačiuosius (autorių) interesus.

Seminare išsakytos mintys leido išryškinti tam tikras bendras tendencijas, būdingas Lietuvos atminties institucijoms. Tai skatina galvoti ir veikti toliau – kaip ne kartą seminare akcentuota, būtinas glaudesnis šių institucijų bendradarbiavimas ir abipusė parama.

Temos aktualumą parodė ir gausus jame dalyvavusių bibliotekų, muziejų ir archyvų darbuotojų skaičius. Įdomus susitikimo akcentas – VUB Rankraščių skyriuje, Maironio lietuvių literatūros bei Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuose saugomų Levo Vladimirovo, Vaclovo Biržiškos, A. Vienuolio-Žukausko ir kitų žinomų žmonių dokumentų ir asmeninių daiktų paroda.