PradžiaNaujienosBeata Nicholson: knygų skaitymas kartais primena grybavimą

Kvietimas pretenduoti į EIFL viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimą

2016-04-06

Naujienos iliustracija

Fondas EIFL (angl. Electronic Information for Libraries) kviečia teikti paraiškas viešųjų bibliotekų inovacijų apdovanojimams gauti. Kvietimas skirtas viešosioms bibliotekoms, kurių teikiamos paslaugos gerina gyventojų gyvenimą.

Į šį apdovanojimą gali pretenduoti visos besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos valstybių viešosios ir bendruomenių bibliotekos, kurios, siekdamos pagerinti žmonių gyvenimą, naudojasi informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir sprendžia bet kurį iš klausimų, įtrauktų į Jungtinių Tautų 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę, apimančią šias sritis:

  • Ekonominė gerovė ir užimtumas.
  • Ūkininkavimas ir tvarus žemės ūkis.
  • Sveikata ir higiena.
  • Skaitmeninė įtrauktis.
  • Lyčių lygybė ir didesnių galių suteikimas moterims ir merginoms.
  • Švietimas visiems.
  • Klimato kaita ir kiti aplinkai darantys poveikį klausimai.

Prizą sudaro 1 500 JAV dolerių (apie 1 300 €) bei platus viešinimas per EIFL pasaulinius kanalus ir tinklą.

Paraiškas reikia pateikti iki gegužės 15 d. Bus renkami net keli nugalėtojai!

Paraiškos priimamos anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis.

Bibliotekos siūloma paslauga ar veikla turi būti pradėta vykdyti ne anksčiau nei 2013 m. sausį ir paraiškos teikimo metu turi būti tebevykdoma.

Daugiau informacijos: www.eifl.net/news/new-eifl-public-library-innovation-award