PradžiaLeidiniaiSpausdinti leidiniaiSpausdinti leidiniai (sąrašas)

Spausdinti leidiniai (sąrašas)

2016-01-14

Bibliotekininkystė ir bibliografija. Teorija ir praktika

 • Šiandien aktualu, 2014, II pusm. 2 (51): straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2014. – 208 p. (Skaityti »)
 • Ivaškevičienė G. Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas. – 2014. – 106 p.
 • Nuotykis, kuris niekada nesibaigs : Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro penkių dešimtmečių istorija / sudarytoja O. Kaladienė. – 2013. – 63 p.
 • Zarasų viešosios bibliotekos istorija / spec. redaktorius V. Gudaitis. – 2013. – 188 p. 
 • Bibliografija 2010/2011 : mokslo darbai / moksl. red. ir sudaryt. R. Varnienė-Janssen. – 2012. – 111 p. (Skaityti »)
 • ISBD : Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. – 2013. – 302 p. (Skaityti »)
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Veiklos ataskaita 2013. Veiklos programa 2014 / parengė B. Pečiulevičiūtė. – 2014. – 32 p. (Skaityti »)
 • Šiandien aktualu, 2014, I pusm. 1 (50) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2014. – 191 p. 
 • Šiandien aktualu, 2013, II pusm. 2 (49) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2013. – 216 p. 
 • Šiandien aktualu, 2013, I pusm. 1 (48) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2013. –260 p. 
 • Šiandien aktualu, 2012, II pusm. 2 (47) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2012. – 175 p. (Skaityti »)
 • Šiandien aktualu, 2012, I pusm. 1 (46) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2012. – 192 p. (Skaityti »)
 • Šiandien aktualu, 2011, II pusm. 2 (45) : straipsnių rinkinys bibliotekininkams / sudarė R. Kvietkauskienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2012. (Skaityti »)
 • Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys : IFLA darbo grupės gairėms valstybinei bibliografijai parengti / red. M. Žumer. – 2011. – 145 p.
 • Varnienė-Janssen, Regina. Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui : metodologiniai, technologiniai ir orgnizaciniai sprendimai. – 2010. – 476 p. 

Bibliografijos leidiniai

 • Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai, 2013 / redaktoriai-sudarytojai: G. Kubilienė, D. Sipavičiūtė; ats. red. N. Bliūdžiuvienė. – 2014. – 84 p.
 • Bibliografijos žinios. Knygos, 2013 / redaktoriai-sudarytojai: R. Būtėnaitė, Ž. Časaitė, G. Kubilienė, D. Sipavičiūtė; ats. red. N. Bliūdžiuvienė. 2014. – 540 p.
 • Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai, 2013 / ats. red. N. Bliūdžiuvienė. – 2014. – 120 p.
 • Meilė Lukšienė : bibliografijos rodyklė, 1937–2013 / sudarė V. Račkauskaitė, Z. Daugėlaitė, G. Rinkevičienė; dail. E. Valiūtė. – 2014. – 224 p.
 • Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai, 2012 / ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2013. – 112 p.
 • Bibliografijos žinios. Knygos, 2012 / ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2013. – 575 p.
 • Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai, 2012 / ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2013. – 119 p.
 • Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. - T. 2 : smulkūs spaudiniai : T-Ž / ats. redaktorė D. Sipavičiūtė. – 2013. – 279 p.
 • Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. - T. 2 : smulkūs spaudiniai : A-J, K-O, P-Š / ats. red. R. Varnienė-Janssen. – 2005, 2007, 2010.
 • Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945-2000. – T. 1 : Knygos lietuvių kalba / S. Vėlavičienė, B. Poškutė, E. Karalienė. – 2002. – 755 p.
 • Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945-2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945-2000. – T. 2 : Knygos užsienio kalbomis / J. Budriūnienė, S. Vėlavičienė. – 2005. – 355 [1] p. 
 • Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai : biobibliografinis žodynas / sudaryt. V. Narščiuvienė; spec. red. O. Janonis. – 2009. – 558 p.
 • Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania. Serija A : Knygos lietuvių kalba. – T. 3 : 1905-1917. – Kn. 1: A-L / parengė R. Bagušytė, V. Mateikienė, V. Pakalniškienė; red.-sudaryt. V. Savickienė; ats. red. R. Varnienė. – 2006. – 627 p.
 • Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania. Serija A : Knygos lietuvių kalba. – T. 3 : 1905-1917. – Kn. 2: M-Ž / parengė R. Bagušytė, V. Mateikienė, V. Pakalniškienė; red.-sudaryt. V. Savickienė; ats. red. R. Varnienė. – 2006. – 870 p.
 • Lietuvos bibliografija. Serija C : Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos : 1904-1905. D. 3 / red.-sudaryt. I. Jezukevičienė; ats. red. R. Varnienė-Janssen. – 2009. – 350 p.
 • Lietuvos bibliografija. Serija C : Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos : 1906–1907. D. 3 / red.-sudaryt. I. Jezukevičienė; ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2012. – 367 p.
 • Lietuvos knygos hebrajų kalba, 1759-1900 : kontrolinis sąrašas / red.-sudaryt. L. Lempertienė. – 2011. – 409 p.
 • Tomas Venclova. Bibliografijos rodyklė : 1956–2011 / sudarytojos J. Budriūnienė, J. Garlaitė. – 2012. – 532 p.

Statistikos leidiniai

 • Lietuvos bibliotekų 2014 m. statistika / parengė R. Šurkutė; spec. red. R. Kvietkauskienė. – 2015.– 198 p. (Skaityti »)
 • Lietuvos bibliotekų 2013 m. statistika / parengė A. Senkus; spec. red. R. Kvietkauskienė. – 2014.– 248 p.
 • Lietuvos spaudos statistika 2013 / sudarė R. Markevičienė, L. Tamulynienė, spec. red. N. Bliūdžiuvienė. – 2014. 87 p.
 • Lietuvos bibliotekų 2012 m. statistika / parengė A. Senkus; spec. red. Rimalda Kvietkauskienė. – 2013. – 223 p.
 • Lietuvos bibliotekų 2011 m. statistika / parengė A. Senkus; spec. red. Rimalda Kvietkauskienė. – 2012. – 223 p. (Skaityti »)
 • Lietuvos bibliotekų 2006-2010 m. statistika / sudarė A. Senkus; spec. red. R. Kvietkauskienė. – 2011. – 199 p.
 • Lietuvos spaudos statistika 2012 / ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2013. – 86 p.
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos 2006–2010 metais : veiklos apžvalga / sudarytoja D. Jaskonienė; spec. red. V. Gudaitis. – 2012. – 215 p.

Norminiai dokumentai

 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 4 : 2 Religija. Teologija / parengė D. Noreikienė, M. Gobytė, S. Šimakauskienė. – 2014. – 236 p.
 • Dalykinimo metodika (Papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (II) . – 2013.
 • Dalykinimo metodika (Papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (I). – 2012.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 22 : 9 Geografija. Biografijos. Istorija. – 2013. – 82 p. (Skaityti »)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 21 : 8 Kalba. Kalbotyra. Grožinė literatūra / spec. red. S. Šimakauskienė. – 2010. – 135 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 2 : 005 Vadyba : 0 Bendrojo skyriaus papildymai / ats. red. R. Skačkauskienė. – 2012. – 47 p. 

Kiti leidiniai

 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inkunabulai : katalogas / sudarytoja V. Vaitkevičiūtė, spec. red. A. Rinkūnaitė, dail. A. Surgailis, fotogr. A. Baltėnas. – 2014. – 240 p.
 • Lituanistika ir kultūros politika (2003–2013) : parlamentinės komisijos istorija ir ataskaita / sudarė R. Varnienė-Janssen, J. Bičkauskienė. – 2014. – 248 p.
 • Teixidor, Emili. Skaitymas ir gyvenimas : kaip vaikus ir paauglius skatinti skaityti : gairės tėvams ir mokytojams / iš ispanų k. vertė D. Andriuškevičienė. – 2014. – 182 p.
 • Parlamento studijos, 2012, Nr. 13 : mokslo darbai / red. stilistas N. Vėta. – 2012. – 240 p.
 • Parlamento studijos, 2013, Nr. 14 : mokslo darbai / red. stilistas N. Vėta. – 2013. – 236 p.
 • Apie lietuviškuosius slapyvardžius : straipsnių rinkinys / sudarė ir parengė J. Mačiulis. – 2008. – 218 p.
 • Bramson-Alpernienė, Esfir. Prie judaikos lobio. – 2009. – 315 p.
 • Chambers, Aidan. Skaitymo aplinka : kaip suaugusieji galėtų padėti vaikams mėgautis knygomis / iš anglų k. vertė D. Andriuškevičienė; red. E. Visockaitė. – 2010. – 91 p.
 • Mačiulis, Jonas. Lietuviškųjų slapyvardžių aiškinamasis žodynas. – 2011. – 638 p.
 • Parlamento studijos, 2012, Nr. 12 : mokslo darbai / red. stilistas N. Vėta. – 2012. – 224 p.
 • Senųjų lietuviškų šelako plokštelių antologija : 4 CD : Pradžia 1907-1920; Dainos. Giesmės; Opera; Lietuviška estrada / sudarė Eglė Marčėnienė. – 2007.
 • „Slapyvardžių sąvadas“: (CD) : leidinyje pateikti lietuvių autorių slapyvardžiai, vartoti Lietuvoje bei kitose valstybėse leistoje spaudoje lietuvių kalba, kitataučių autorių slapyvardžiai, vartoti Lietuvos teritorijoje leistoje kitakalbėje (lenkų, rusų, žydų) spaudoje, bei tie slapyvardžiai, kuriais kitų tautų autoriai buvo pristatomi lietuvių visuomenei / sudarė ir parengė Jonas Mačiulis. – 2007.
 • Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais : kultūros veikėjo, bibliotekininko-bibliografo, vertėjo, literatūrologo atsiminimai / sudarė A. Jakimavičius, J. Jakimavičienė . – 2005. – 436 p.
 • Vėlavičienė, Silvija. Draustosios spaudos pėdsakais / sudarytoja J. Budriūnienė. – 2011. – 414 p. 

Leidinius galima įsigyti: K. Sirvydo 4, BC Leidybos sk., 218 kab., tel. Nr. (8 5) 263 9111; el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.