PradžiaDuomenų bazėsLaisvai prieinamos duomenų bazėsLaisvai prieinamos duomenų bazės ir atvirosios prieigos ištekliai

Laisvai prieinamos užsienio duomenų bazės ir atvirosios prieigos ištekliai

2016-01-13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U V  W  X  Y  Z  0–9          Kas yra atviroji prieiga?


A

 • Acta AVADA
  Atvirosios prieigos tęstinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami jaunųjų tyrėjų ir jų mokslinių vadovų atlikti empiriniai tyrimai.

 • AIDS Reviews
  Atvirosios prieigos mokslinis žurnalas, kuriame publikuojami visateksčiai straipsniai nuo 1999 m., apimantys su ŽIV infekcija ir AIDS susijusias temas.

 • Archives Historiques│L'Express│L'Impartial
  Leidyklos SNP Société Neuchâteloise de Presse SA parengtas dienraščių „L'Express“ ir „L'Impartial“ archyvas. Šiuo metu čia pateikiami visi 1970–2005 m. publikuoti numeriai.

B

 • Baltic Connections
  Atvirosios prieigos duomenų bazėje pateikiama archyvinė medžiaga apimanti jūrų prekybos santykių tarp Baltijos jūros valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos ir kt.) 1450–1800 m. istoriją.

 • BASE
  Bielefeldo universiteto bibliotekos (Vokietija) rengiama paieškos sistema, atliekanti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose.

 • BioMed Central
  Atvirosios prieigos duomenų bazėje pateikiami visateksčiai žurnalai biomedicinos temomis. Žurnalų sąrašą rasite čia ».

C

 • Chronicling America: Historic American Newspapers
  Duomenų bazėje sukaupti skaitmeninti Amerikos 1836–1922 m. laikraščiai.

 • Co-Action Publishing
  Duomenų bazėje pateikiami atvirosios prieigos visateksčiai leidiniai humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų klausimais.

 • Cogprints
  Atvirosios prieigos dokumentų archyve sukaupti visateksčiai straipsniai biologijos, elektroninės leidybos, filosofijos, informacinių technologijų, kalbotyros, medicinos, psichologijos ir kitomis temomis.

 • Collaborative Librarianship
  Regis universiteto (JAV) rengiamas žurnalas, kuriame publikuojami visateksčiai straipsniai bibliotekininkystės temomis.

D

E

 • eAtlas of Global Development
  Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko (Pasaulio banko) rengiamas elektroninis atlasas, skirtas vaizduoti, apdoroti, analizuoti įvairių pasaulio šalių vystymosi rodiklius ir pateikti juos norima forma.

 • Education-line
  Atvirosios prieigos duomenų bazėje pateikiami Didžiosios Britanijos visateksčiai dokumentai edukologijos temomis.

 • E-LIS (E-prints in Library and Information Science)
  Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atvirosios prieigos mokslinių dokumentų saugykla. Visateksčiai dokumentai pateikiami originalo kalba, jų santraukos ir reikšminiai žodžiai – anglų kalba.

 • EM-DAT: The International Disaster Database
  Tarptautinė nelaimingų atsitikimų duomenų bazė, kurioje galima rasti duomenų apie įvariose pasaulio šalyse stichinių gamtos reiškinių ir technologinių nelaimių padarytą žalą.

 • Entrepreneurship and Sustainability Issues
  VšĮ Entrepreneurship and Sustainability Center kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis rengiamas tarptautinis mokslo žurnalas, kuriame publikuojama informacija apimanti įvairius su verslumu susijusius klausimus.

 • EUR-Lex
  Duomenų bazėje suteikiama nemokama prieiga prie Europos Sąjungos oficialiojo leidinio; ES teisės (ES sutarčių, direktyvų, reglamentų, sprendimų, konsoliduotų teisės aktų ir t. t.); parengiamųjų aktų (teisės aktų pasiūlymų, ataskaitų, žaliųjų ir baltųjų knygų ir t. t.); ES teismų praktikos (sprendimų, nutarčių ir t. t.); tarptautinių susitarimų; ELPA dokumentų; kitų viešų dokumentų. Taip pat galite stebėti teisėkūros procedūras. Informacija pateikiama 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

F

 • Flat World
  Duomenų bazėje pateikiamos viso teksto vadovėliai socialinių, fizinių, biomedicinos ir kitų mokslų temomis.

H

 • Highwire Press
  Stanfordo universiteto bibliotekos sudarytame archyve pateikiami visateksčiai moksliniai leidiniai humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų klausimais. Dalis visatekstės informacijos prieinama tik prenumeratoriams, dalis yra atvirosios prieigos.

 • Hindawi
  Duomenų bazėje pateikiami leidyklos Hindawi Publishing Corporation rengiami atvirosios prieigos visateksčiai moksliniai žurnalai įvairių mokslų klausimais.

I

 • Index Translationum: Unesco Culture sector
  Duomenų bazėje pateikiama tarptautinė knygų vertimų bibliografija.

 • INION
  Rusijos socialinių mokslų mokslinės informacijos instituto bibliografinės duomenų bazės.

 • InTech
  Duomenų bazėje pateikiamos atvirosios prieigos viso teksto elektroninės knygos ir žurnalai fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų temomis.

J

 • Journal of Security and Sustainability Issues
  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis leidžiamas mokslo žurnalas, kuriame pateikiama informacija su tarptautiniu saugumu ir jo užtikrinimu susijusiomis temomis.

 • JLSC (Journal of Librarianship and Scholarly Communication)
  Šiame žurnale galima rasti informacijos su bibliotekininkyste ir mokslo komunikacija susijusiomis temomis.

 • JURN
  Tai paieškos sistema, skirta laisvos ir atvirosios prieigos el. žurnalų paieškai. Ji padės surasti viso teksto el. žurnalus istorijos, literatūros, religijos, antropologijos, meno, muzikos, architektūros, žiniasklaidos ir kitais humanitarinių mokslų klausimais. Taip pat čia rasite el. žurnalų ekonomikos, verslo, ekologijos, biomedicinos temomis.

K

L

 • Liber Quarterly
  Europos mokslinių bibliotekų asociacijos rengiamas žurnalas, kuriame pateikiama su bibliotekų darbu susijusi informacija.

 • Library Leadership & Management
  Tai Bibliotekų lyderystės ir valdymo asociacijos (Library Leadership and Management Association) rengiamas žurnalas, kuriame galima rasti informacijos su bibliotekininkyste susijusiais klausimais.

M

 • MDPI Open Access Journals
  Tai Tarpdalykinio skaitmeninės leidybos instituto (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, MDPI) rengiama duomenų bazė, kurioje pateikiami atvirosios prieigos el. žurnalai įvairių mokslų klausimais. 

N

O

 • OAPEN
  Duomenų bazėje pateikiamos atvirosios prieigos viso teksto akademinės knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

 • OKR (The World Bank Open Knowledge Repository)
  Pasaulio banko saugykla, kurioje pateikiami viso teksto Pasaulio banko leidiniai, darbo dokumentai, mokslinių tyrimų rezultatai ir kt., susiję su skurdo mažinimu, ekonominiu ir žmogiškuoju vystymusi, žemės ūkio, infrastruktūros, sveikatos, švietimo, klimato kaitos, gamtos išteklių ir regioninės integracijos klausimais. Taip pat turime prieigą prie Pasaulio banko statistikos duomenų bazių.

 • OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories)
  Tai išsamus pasaulio atvirosios prieigos saugyklų sąrašas.

 • OpenJurist
  Duomenų bazėje sukaupta su Jungtinių Amerikos Valstijų precedentine teise susijusi informacija.

 • Oxford Open
  Čia pateikiamos atvirosios prieigos viso teksto el. knygos ir žurnalai įvairių mokslų temomis.

R

S

U

V

 • Vifanord
  Tai virtuali biblioteka, kurioje pateikiama informacija apie Baltijos šalių, Skandinavijos ir Suomijos kultūrą ir lyginamąsias studijas. Čia galima rasti el. knygų anglų, vokiečių, suomių, švedų, estų ir kitomis kalbomis, viso teksto straipsnių, mokslinių projektų, konferencijų medžiagos, bibliografinių šaltinių aprašų, skelbimų apie suvažiavimus, renginius ir kitas naujienas.

W

 • Wiley Open Access
  Duomenų bazėje sukaupti atvirosios prieigos el. žurnalai su biologijos, chemijos ir sveikatos mokslais susijusiomis temomis.